Barokní řezané sklo : 1600-1760.

Drahotová, Olga
Uměleckoprůmyslové muzeum, 1989. 188 s.