Bardejov, kultúrne pamiatky (mestská pamiatková rezervácia).

Frický, Alexander
1. vyd. Východoslov. vydav, 1976. 81 s.