Barák pět bé : Smrt Františka Kadavera : dva zlomky cyklu Hrvatski bog Mars.

Krleža, Miroslav; Krleža, Miroslav
Helios, 1929.
Edice: Edice M-D ; kn. 2