Bar Pri stratenej kotve.

Pluhař, Zdeněk
1. vyd. Východoslov. vydavateľstvo, 1981. 328 s.