Banská Bystrica : Kraj Slovenského národného povstania.

Križka, Alexander
1. vyd. Št. telovýchovné nakl. pov, 1954. 158 s.