Banky dat.

Chvalovský, Václav
2. přeprac. vyd. SNTL-Nakladatelství technické literatury, 1984. 210 s.