Bankovnictví v České republice.

4., aktualiz. vyd. Bankovní institut, 2000. 349 s.