Bankovnictví pro bankéře a klienty.

Dvořák, Petr
3., přeprac a rozš. vyd. Linde, 2005. 681 s.
Edice: Vysokoškolská učebnice