Bankovnictví : pro střední školy a veřejnost.

Kipielová, Ivana
2., upr. vyd. Fortuna, 1998. 211 s.