Bankovnictví jednotného vnitřního trhu Evropské unie.

Tomášek, Michal; Salzmann, Richard
1. vyd. Linde, . 516 s.