Bankovnictví I : učebnice.

Šenkýřová, Bohuslava
2. aktualizované vyd. Grada, . 263 s.