Bankovnictví.

5., přeprac. vyd. Bankovní institut vysoká škola, 2005. 280 s.