Bankovnictví.

5., přeprac. vyd. Bankovní institut, 2004. 292 s.