Bankovní obchody.

Plíva, Stanislav
Vyd. 1. ASPI, 2009. 220 s.