Banícke minimum.

Hájovský, Aleš; Barta, Pavel
1. vyd. Slov. vydav. techn. literatúry, 1966. 253 s.
Edice: Malá technická knižnica