Banda lvů.

Šefara, Michal
Naše vojsko, 2012. 318 s.