Banány.

Bartman, Jiří; Štampach, Svatopluk
2., přeprac. a dopl. vyd. Vydav. obchodu, 1966. 119 s.