Bán Strachinič : Z jihoslovanských zpěvů hrdinských.

E[vropský] L[iterární] K[lub], 1946. 31, [I] s.