Balthasar Hubmaier a počátkové novokřestěnstva na Moravě. Část prvá, Historie novokřestěnců na Moravě.

Hošek, František Xaver
F.X. Hošek, 1867. 151 s.