Balthasar Hubmaier a počátkové novokřestěnstva na Moravě : historie novokřestěnců na Moravě.

Hošek, František Xaver
F.X. Hošek, . 151 s.