Ballada dětská.

Neruda, Jan
Družstevní práce, 1926. 1 nestránkovaný svazek