Balkón bol privysoko.

Bednár, Alfonz
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1968. 175 s.
Edice: Živý prúd ; Zv. 51