Balkánské pohádky.

Benda, Antonín
I. vydání. Cyrillo-Metodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1942. 67 - [I] s.