Balkánské komunismy.

Cabada, Ladislav; Kolarčíková, Markéta
První vydání. Libri, 2016. 234 stran