Balkán, Palestina, Egypt : Budapest, Bělehrad, Sofie, Cařihrad, Baalbek, Bejrut, Damašek, Tiberias, Hajfa, Nazaret, Jerusalem, Tel Aviv, Jaffa, Mrtvé moře, Betlém, Káhyra, Luxor, Karnak, Assuan, Alexandria, Athény, Soluň, Skoplje.

Businský, Eugen; ed. Štrunc, Antonín
Eugen Businský, 1936. 132 s.