Balkán alebo metafora : balkanizmus a srbský film 90. rokov.

Dudková, Jana; Dudková, Jana
1. vyd. Slovenský filmový ústav, 2008. 274 s.