Balady a romance : Zpěvy páteční.

Neruda, Jan; Neruda, Jan
Vyd. 3. Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 85 s.