Balady a romance.

Neruda, Jan
Vydanie 1. Slovenské nakladateľstvo detskej knihy, 1955. 66 s.