Balada z Karlína.

Scheinpflugová, Olga
4. vyd. Československý spisovatel, 1967. 121 s.