Balada o mrtvém ševci a mladé tanečnici [s kritickým doslovem Arne Nováka : na milou vzpomínku sedmdesátýchpátých narozenin básníkových ...].

Leger, Karel
Josef Zach, 1934. 20, [II] s.