Bakunin v Čechách : příspěvek k revolučnímu hnutí českému v letech 1848-1849.

Čejchan, Václav
[Vojenský archiv RČS], 1928. XIV (I), 200 s., 1 list
Edice: Spisy vojenského archivu RČS. Řada II, Spisy politicko-historické ; čís. 1