Bakteriální a mykotické infekce člověka.

ed. Dubos, René J; ed. Hirsch, James G
1. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 1055 s.