Bajky dětem.

Syrovátka, Oldřich
3., rozš. a přeprac. vyd., (v SNDK 2. vyd.). SNDK, 1961. 88, [3] s.