Bajky dětem.

Syrovátka, Oldřich
2., přeprac. vyd., (v SNDK 1., nově il. vyd.). SNDK, 1955. 91, [4] s.