Bájesloví Řekův a Římanův.

Moritz, Karl Philipp
F. Šimáček, 1910.