Báječní muži na létajících strojích.

Ditrych, Břetislav
2., rozš. vyd., V Libri 1. Libri, 2003. 202 s.