Báje a pověsti z Jaroměřska.

Sílová, Věra; il. Škopek, Jiří
2., rozš. vyd. Městská knihovna, . 132 s.