Báje a pověsti z Jaroměřska.

Sílová, Věra; il. Škopek, Jiří
1. vyd. Městská knihovna, 1994. 123 s.