Život a dílo [Josefa Jana Fučíka].

Kratochvíl, Miloš Václav; Mizera, František; il. Marešová, Milada
2., rozš. a přeprac. vyd. Komenský, . 52, [1] s., 16 obr. příl; 180 s.