Bajaja : fantastický balet o 6 obrazech.

Beneš Šumavský, Václav; Forman, Bohumil
Družstvo Národního divadla, 1897. 18 s.