Bad boss : recent works by Jan Mladovsky : Ústí nad Labem, Liberec, Prague.

Mladovsky, Jan
Nadace Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, 1998. [50] s.