Babylon.

Figuli, Margita
7. vyd. Slovenský spisovateľ, . 2 sv
Edice: Retro ; Zv. 10