Babylon.

Figuli, Margita
7. vyd. Slovenský spisovateľ, 1980. 2 sv
Edice: Retro ; zv. 10