Babylon. Diel 1.

Figuli, Margita
2. preprac. vyd., (vo vyd. Slov. spis. 1). Slov. spis, 1956. 431, [2] s.
Edice: Pôvodná próza