Babinský : obraz doby a populárního loupežníka : s použitím soudních fasciklů z let 1828-1841.

Novotný, Karel
Českomoravské tiskařské a vydavatelské podniky, . 104 s., obr. příl