Babička : Obrazy venkovského života : Pro 6. a 9. post[up.] roč. všeobecně vzdělávacích škol, pro 2. roč. pedagog. škol pro vzdělání učitelů n. škol a pro 1. roč. pedagog. škol pro vzdělání učitelek mateřských škol.

Němcová, Božena
2. vyd. [v SPN]. SPN, 1956. 247, [2] s.
Edice: Mimočítanková četba