Babička : obrazy venkovského života : mimočítanková četba pro 6. a 9. postup. roč. všeobec. vzdělávacích škol, pro 2. roč. pedagog. škol pro vzdělání učitelů n. škol a pro 1. roč. pedagog. škol pro vzdělání učitelek.

Němcová, Božena
1. vyd. SPN, 1955. 243, [3] s.
Edice: Mimočítanková četba