B. Kočího malý slovník naučný. II. díl.

B. Kočí, 1929. s. 1036-2120