Autoškola : předpisy o silničním provozu a novelizovaný soubor zkušebních otázek a odpovědí.

Naše vojsko, 1996. 162 s.