Autorský zákon a předpisy souvisící : text je aktualizován k 1.1.1993.

Knap, Karel
4. přepracované vyd. Linde, 1993. 351 s.