Autorizační zákon s komentářem : úplné znění podle stavu k 26.6.2003.

1. vyd. Informační centrum ČKAIT, 2003. 95 s.
Edice: Základní knižnice odborných činností ve výstavbě. Řada A